Енергодарський навчально-виховний комплекс
"ЗНЗ I ступеня - ДНЗ" № 6

Понеділок, 22.07.2024, 05:51
Вітаю Вас, Гость

Нормативно-правова база для організацій і проведення роботи в закладах освіти з атестації педагогічних працівників:

Педагогічний працівник – це співробітник закладу освіти:

- з високими моральними якостями;

- з відповідною педагогічною освітою і належним рівнем професійної підготовки;

- який здійснює педагогічну діяльність; - який забезпечує результативність і якість своєї роботи;

- фізичний і психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних установах системи загальної середньої освіти (із Закону України «Про загальну середню освіту» (п. 1, ст. 24).

Умови атестації педпрацівників:

- обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів (п. 1.7);

- педагогічний працівник визначається таким, що відповідає посаді, якщо:

- має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовим актам у галузі освіти;

- виконує посадові обов’язки у повному обсязі;

- пройшов підвищення кваліфікації (п. 3.11).

Принципи проведення атестації:

- відкритість;

- колегіальність;

- гуманізм;

- доброзичливість;

- самовдосконалення;

- об’єктивність;

- системність оцінювання педагогічної діяльності.

Перелік педагогічних працівників, що підлягають атестації (п. 4.1):

- учителі та викладачі всіх спеціальностей;

- учителі-дефектологи;

- методисти;

- вихователі;

- вихователі-методисти;

- соціальні педагоги;

- практичні психологи;

- логопеди;

- завідувачі логопедичними пунктами;

- вчителі-логопеди;

- педагоги-організатори;

- концертмейстери;

- художні керівники;

- музичні керівники;

- інструктори з фізкультури, праці та слухових кабінетів.

Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора, акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах; асистента вчителя – реабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти, за результатами атестації встановлюються тарифні розряди (п. 4.11).

Рівень кваліфікації педагогічної майстерності оцінюється за результатами (п. 3.3):

- відвідування уроків, позаурочних заходів;

- вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета;

- ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

Кваліфікаційні категорії (п. 4.2):

- «спеціаліст»;

- «спеціаліст другої категорії»;

- «спеціаліст першої категорії»;

- «спеціаліст вищої категорії».

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно (п. 4.7). Педагогічні звання (п. 5.1):

- «учитель-методист»;

- «вихователь-методист»;

- «викладач-методист»;

- «педагог-організатор-методист»;

- «практичний психолог-методист»;

- «керівник гуртка-методист»;

- «старший викладач»;

- «старший учитель»;

- «старший вихователь»;

- «майстер виробничого навчання І категорії»;

- «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

Порядок проведення атестації (п. 3.1):

- до 20 вересня щороку створюються атестаційні комісії І, ІІ, ІІІ рівнів (п. 2.1).

Кількість членів атестаційної комісії не може бути менше семи осіб. При створенні атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ (п. 2.6);

- до 10 жовтня до відповідних атестаційних комісій подаються:  

- заяви педпрацівників про позачергову атестацію;

- заяви про перенесення строку атестації;

- подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;

- списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації (п. 3.1.);

- до 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації (п. 3.2.);

- до 15 березня атестаційна комісія відповідно до графіку роботи вивчає педагогічну діяльність, які атестуються (п. 3.3.);

- до 01 березня керівник навчального та іншого закладу надає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період (п. 3.4.). Педагогічний працівник не пізніше як за 10 днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки:

- комісіями І рівня – до 1 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня, ІІІ рівня – до 25 квітня (п. 3.5.)  

- Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується (п. 3.6.)

- Протокол засідання підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу та скріплена печаткою (п. 3.7.).

- Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис (п. 3.10).

- Протягом 5 днів після засідання атестаційної комісії керівник закладу або органу управління освітою видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційної категорії (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань (п. 6.1.)